Regulamin konkursu "Nostalgiczne wspomnienie związane ze słodyczami ” - Julita Bator - Blog
Home PRZEPISY Regulamin konkursu „Nostalgiczne wspomnienie związane ze słodyczami ”

Regulamin konkursu „Nostalgiczne wspomnienie związane ze słodyczami ”

by Julita Bator

Regulamin konkursu “Nostalgiczne wspomnienie związane ze słodyczami”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “ Nostalgiczne wspomnienie związane ze słodyczami” i nazywany jest również: „Konkursem”.
 1. Organizatorem Konkursu jest Julita Bator.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie – na fanpage Zamień chemię na jedzenie Julita Bator oraz na profilu na Instagramie @julita_bator – w dniach 4.-5.10.2023 r.
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook/Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 2. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są w sumie (dla jednego uczestnika na profilu FB i jednego uczestnika na profilu IG) dwie książki autorstwa Julity Bator „Zdrowe słodycze”, każda w formie ebooka (o wartości 59,00 zł każda).
 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który jest obserwatorem fanpage’u Zamień chemię na jedzenie Julita Bator lub profilu na Instagramie @julita_bator i w dniach 4.-5.10.2023 r. doda w komentarzu pod postem konkursowym (na fanpage Zamień chemię na jedzenie Julita Bator lub profilu na Instagramie @julita_bator) informację o tym, jakie jest jego najbardziej nostalgiczne wspomnienie związane ze słodyczami.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością prywatną na portalu Facebook / Instagram w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia Konkursu.
 1. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien skontaktować się z administratorem fanpage Zamień chemię na jedzenie Julita Bator / profilu na Instagramie @julita_bator w ciągu jednego dnia roboczego od chwili powiadomienia o zwycięstwie.
 1. Fundatorem nagrody jest Julita Bator.
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.julitabator.pl.

Dodaj komentarz